<< portada

A primers de febrer farà 10 anys que Fèlix Cucurull ens va deixar. Més de la meitat de la seva vida Cucurull es va dedicar a l'estudi i difusió -en les precàries circumstàncies de la dictadura i la incipient democràcia- del fet nacional català. De fet ell n'ha estat el més gran impulsor dins de la historiografia contemporània. La projecció assolida com a historiador i difusor de la historicitat del fet nacional català ha fet que quedés com en un segon pla la seva obra com a poeta, novel·lista i assagista. Això no obstant, fou traduït a deu idiomes, entre els quals destaca el portuguès, al qual es traduí tota la seva obra de creació literària.

Fèlix Cucurull s'havia format com a mestre. Com tants d'altres, represaliat, no pogué accedir a la universitat.

El que motivà Cucurull a emprendre el camí de l'historiador fou la preocupació "que no sempre hàgim assolit de valorar degudament els enormes perjudicis que ens ha ocasionat el fet que una part de la nostra història ens fos desconeguda i que l'altra ens fos presentada, ben sovint, deformada". Desconeixement i deformació que incideix negativament cara el futur car "Duem la marca del passat, de tot el que ha estat passat, i no podem esborrar-la; i si de tot aquest passat, de la història, no en coneixem la veritat, els seus mecanismes actuaran en nosaltres -en el nostre subconscient- amb un impuls fatalista; només si coneixem el passat, si coneixem la història i sabem afrontar-la amb esperit crític, podrem deixar de ser-ne receptacles passius i desarmats i podrem modificar-ne la influència d'acord amb els nostres projectes".

És perquè "els pobles dominadors falsifiquen la història dels pobles dominats, tot procurant de justificar la anormalitat del status polític que volen perpetuar" que Cucurull s'enclaustrà als arxius i biblioteques on buscà aquesta realitat que els dominadors ocultaven. D'aquest esforç neix el 1970 Orígens i evolució del federalisme català i el 1975 la Panoràmica del Nacionalisme Català, en sis volums, editada a París, introduïda clandestinament i aviat exhaurida. Aquesta obra ha de ser considerada com la gran base de dades documental sobre la identitat de Catalunya, de la seva construcció com a poble. Tant és així que la part historiogràfica, assagística podríem dir, que encapçala cada període és un reflex directe, gairebé topogràfic, de la documentació aplegada. Sovint el més alt nivell d'elaboració és deixar que els documents originals més significatius parlin per si sols i, en aquest sentit, la Panoràmica n'és tot un model.

Com a investigador i divulgador publicà Dos pobles ibèrics (1967), La defensa de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (1976), Consciència nacional i alliberament (1978), El fet nacional català a través de la història (1980), Catalunya nació sotmesa (1981), Catalunya republicana i autònoma (1984), Llibertat per la democràcia (1986) i L'autodeterminació de Catalunya (1991).

La biblioteca de Fèlix Cucurull, i el seu arxiu documental varen ser donats per la seva esposa M. Teresa Coll a la -Biblioteca Pare Fidel Fita- d'Arenys de Mar, i és, doncs, de domini públic i a l'abast dels investigadors. Amb motiu d'aquest desè aniversari s'obre aquesta pàgina web: http://www.felixcucurull.org, en la qual, en un principi, s'hi volcarà la seva correspondència i la seva obra.

L'Ajuntament d'Arenys de Mar i altres entitats han organitzat una exposició i un seguit d'actes en homenatge a Fèlix Cucurull, per tal de difondre la seva obra literària i el seu ideari polític.

Una bona manera de retre-li homenatge és tenir un posicionament clar, "d'acord amb els nostres projectes", pel que fa a l'Estatut que ara es comença a debatre.

Fotografies

Fèlix Cucurull

Fèlix Cucurull
Fèlix Cucurull Campalans i
Fèlix Cucurull Tey

Fèlix Cucurull

Fèlix Cucurull